Κώστας Ζουγρής, Γιάννης Πετρίδης θυμούνται συντετριμμένοι τον Ντέμη Ρούσσο...

 

 

WE SHALL DANCE

 

 

THE END OF THE WORLD

 

SPRING, SUMMER, WINTER AND FALL

 

MARIE JOLIE

 

 

LONTANO DAGLI OCCHI

 

QUANDO L'AMORE DIVENTA POESIA