10 τραγούδια των Scorpions

10 τραγούδια των Scorpions

1 WIND OF CHANGE

 

 

2 STILL LOVING YOU

 

 

3 ROCK YOU LIKE HURRICANE

 

 

4 DYNAMITE

 

 

5 NO ONE LIKE YOU

 

 

6 HOLIDAY

 

 

7 ALWAYS SOMEWHERE

 

 

8 SEND ME AN ANGEL

 

 

9 WHEN THE SMOKE IS GOING DOWN

 

 

10 IN TRANCE