71 ετών ο Rudolf Schenker

 

1 WIND OF CHANGE
 

 
2 STILL LOVING YOU
 

 
3 ROCK YOU LIKE HURRICANE
 
 
4 DYNAMITE
 

 
5 NO ONE LIKE YOU
 

 
6 HOLIDAY
 
 
7 ALWAYS SOMEWHERE
 

 
8 SEND ME AN ANGEL
 

 
9 WHEN THE SMOKE IS GOING DOWN
 

 
10 IN TRANCE