22166437

 

42 ετών Chris Martin, γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου του 1977...

 

 

1. THE SIENTIST

 

 

 

2. TROUBLE

 

 

 

3. FIXX YOU

 

 

 

4. CLOCKS

 

 

 

5. SHIVER

 

 

 

6. WARNING SIGN

 

 

 

7. IN MY PLACE

 

 

 

8. YELLOW

 

 

 

9. DON'T PANIC

 

 

 

10. VIVA LA VIDA