(θυμωμένος) Βαγγέλης Αναγνωστόπουλος

 

Television Personalities – Painted Word

 

 

Spherical Objects – Elliptical Optimism

 

 

Zounds – True Love

 

 

Metro Decay – Κειμήλια

 

 

Medium Medium – Guru Maharaj Ji

 

 

Killing Joke – Requiem

 

 

Virgin Prunes – Sleep / Fantasy Dreams

 

 

Yell-O-Yell – Drifters

 

 

The Fall – Hip Priest

 

 

The Three Johns – Teenage Nightingales To Wax