Ο Κώστας Ζουγρής συνεχίζει να νοσταλγεί....το αύριο με άλλα 10 τραγούδια

Ο Κώστας Ζουγρής συνεχίζει να νοσταλγεί....το αύριο με άλλα 10 τραγούδια

CAN'T FIGHT THE MOONLIGHT-Lee An Rimes

 

 

BLUE (Da Ba Dee)-Eifell 65

 

 

CREEP-TLC

 

 

NOTHING REALLY MATTERS-Madonna

 

 

YESTERDAY-Beatles

 

 

ATOMIC-Blondie

 

 

ALONE AGAIN (Naturally)-Gilbert O'Sullivan

 

 

NUMB-Linkink Park

 

 

WATERFALLS-TLC

 

 

JEREMY-Pearl Jam

 

 

https://www.popup.gr/