Το progressive rock γράφει......, ιστορία


Επιλογή Artrockheaven

 


1.Curved Air(UK)-Phantasmagoria(1972)-Marie Antoinette

 

 

2.Rick Wakeman(UK)-The Six Wives of Henry VIII(1973)-Anne Boleyn

 

 

3.Supersister(Netherlands)-Iskander(1973)-Babylon

 

 

4.Artcane(France)-Odyssée(1977)-Novembre

 

 

5.Anyone's Daughter(Germany)-Adonis(1977)-Adonis

 

 

6.Banco Del Mutuo Soccorso(Italy)-Darwin(1972)-L' evoluzione

 

 

7.First+Aid(UK)- Nostradamus(1977)- Nostradamus

 

 

8.Triumvirat(Germany)-Spartacus(1975)-Spartacus

 

 

9.Vangelis(Greece)-El Greco(1998)-Movement IV

 

 

10.Wishbone Ash (UK) Argus (1972) King Wil Come