Η κρυφή ιστορία της μουσικής: Leadbelly 10 τραγούδια

Η κρυφή ιστορία της μουσικής: Leadbelly 10 τραγούδια

WHERE DID YOU SLEEP LAST NIGHT?

Video Url

HOUSE OF THE RISING SUN

Video Url

 BLACK BETTY

 

 

Video Url

MIDNIGHT SPECIAL

Video Url

GOOD MORNIN' BLUES

Video Url

THE GALLOWS POLE

Video Url

PICK A BALE OF COTTON

Video Url

IRENE GOODNIGHT

Video Url

COTTON FIELDS

Video Url

JIM CROW BLUES

Video Url

 

 

 
 
-->