Που έγινε ιδιαίτερα αισθητός σήμερα και έχει εμπνεύσει πολλά τραγούδια

 

1 BLOWIN' IN THE WIND-Bob Dylan 

 

 

 

2 DUST IN THE WIND-Kansas 

 

 

 

 3 AGAINST THE WIND-Bob Seger 

 

 

 4 RIDE LIKE THE WIND-Christopher Cross 

 

 

 5 SUMMER WIND-Frank Sinatra 

 

 

 6 CANDLE IN THE WIND-Elton John 

 

 

 7 WILD IS THE WIND-Nina Simone 

 

 

 8 WINDY-Assosiation 

 

 

 9 WIND BENEATH MY WINGS-Bette Midler 

 

 

10 CATCH THE WIND-Donovan