Αποκλείστηκε το score του Jóhann Jóhannsson γιατί έχει χρησιμοποιήσει μέρος από σύνθεση του Max Richter, αποκλείστηκαν επίσης τα πολύ καλά score των ταινιών Silence και Manchester By The Sea για παρεμφερείς λόγους