Συρραφή φράσεων από πολλούς κινηματογραφικούς χαρακτήρες δημιουργού τον δικό τους Hello διασκευή σ'αυτό της Adele.