Μία από τις καλύτερες ταινίες της δεκαετίας του '90