15 φιλμ του Sidney Lumet που πρέπει να δούμε...

15 φιλμ του Sidney Lumet που πρέπει να δούμε...

1. 12 Angry Men - 1957

 

 

2. Long Day’s Journey Into Night - 1962

 

 

3. The Pawnbroker - 1964

 

 

4. Fail-Safe - 1964

 

 

5. The Hill - 1965

 

 

6. Serpico - 1973

 

 

7. The Offence - 1973

 

 

8. Murder On The Orient Express - 1974

 

 

9. Dog Day Afternoon - 1975

 

 

10. Network - 1976

 

 

11. Prince Of The City - 1981

 

 

12. The Verdict - 1982

 

 

13. Running On Empty - 1988

 

 

14. Family Business - 1989

 

 

15. Before The Devil Knows You’re Dead - 2007