Σας δίνουν απόδειξη όταν ζητάτε;

Σας δίνουν απόδειξη όταν ζητάτε;