Καλό ταξίδι-Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας

30 χρόνια πριν 1992, το θυμήθηκε ο Νίκος Μπούζας

 

Video Url