Φίλα Με Στο Στόμα-Μπλε

Φίλα Με Στο Στόμα-Μπλε

Το νέο τραγούδι των Μπλε που πάντα είχαν καλές σχέσεις με τα φιλιά..

Φωτιές ανάβω, λίγο να ζεσταθώ

Να κάψω θέλω τον παλιό μου εαυτό

Φίλα με στο στόμα, άλλο ψέμα μην πω

Φίλα με στο στόμα, την αλήθεια να δω…

https://www.youtube.com/watch?v=i1Z-25dMlJQ