Το Γράμμα-Σωκράτης Μάλαμας

Στείλατε ποτέ γράμμα στο Ποπ Κλαμπ/Από τις 4 στις 5;

Τα γράμματα είχαν κάποτε ξεχωριστή σημασία στην ζωή μας, τώρα με τα e-mail δύσκολα μπορεί να εκφρασθεί κανείς το ίδιο