Οδός Ονείρων-Γιώργος Μαρίνος που έγινε 83 ετών

Οδός Ονείρων-Γιώργος Μαρίνος που έγινε 82 ετών

Ο Γιώργος Μαρίνος γεννήθηκε 18 Ιουνίου του 1939

 

 

https://www.popup.gr/