Για όλα είχε τραγουδήσει ο Λουκιανός, Τα νέα μέτρα

Για όλα είχε τραγουδήσει ο Λουκιανός, Τα νέα μέτρα

Μας το θύμισε ο Νίκος Μπούζας

Δεν μας τρομάζουν τα νέα μέτρα,
δεν μας τρομάζει εμάς πληθωρισμός,
δεν μας τρομάξανε τόσα και τόσα,
θα μας τρομάξει τώρα ο καπιταλισμός..

Δεν μας τρομάζουν τα νέα μέτρα
δεν μας τρομάζει εμάς το ενεργειακό,
δεν μας τρομάξανε τόσα και τόσα,
θα μας τρομάξει το κυκλοφοριακό.