Κωνσταντινούπολη-Στέλιος Καζαντζίδης

Κωνσταντινούπολη-Στέλιος Καζαντζίδης

Το θυμόμαστε κάθε τέτοια μέρα, η επέτειος της άλωσης δεν αλλάζει ημερομηνία, από τα πιο ωραία του Στέλιου...

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε το αποτέλεσμα της πολιορκίας της βυζαντινής πρωτεύουσας, της οποίας Αυτοκράτορας ήταν ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος, από τον οθωμανικό στρατό, με επικεφαλής τον σουλτάνο Μωάμεθ Β΄. Η πολιορκία διήρκεσε από τις 6 Απριλίου έως την Τρίτη, 29 Μαΐου 1453 (Ιουλιανό ημερολόγιο).

Η άλωση αυτή της Κωνσταντινούπολης, σήμανε και το τέλος της υπερχιλιετούς Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.