Κι όμως μερικοί προσπαθούν για το Ελληνικό τραγούδι

Bandallusia

https://www.youtube.com/watch?v=yeolShIy6cI

IΕρμήτες

https://www.youtube.com/watch?v=gWrZOZpwb9A