Μια μέρα μια Παρασκευή θα πέσω να ποθάνω
και μιαν αυγή θ' αναστηθώ από το χώμα πάνω.