Δεκέμβρης 1903-Σωκράτης Μάλαμας

Δεκέμβρης 1903-Σωκράτης Μάλαμας

Σε ποίηση Κωνσταντίνου Καβάφη