Από τις περιπτώσεις που το ναι και το όχι μπορεί να έχουν τις ίδιες συνέπειες