Εμπιστευτικό, από την ιστορία της μουσικής: Jethro Tull: Serenade to a Cuckoo

Γραμμένο από τον Roland Kirk που έχει επηρεάσει τον Ian Anderson

Video Url

 

Video Url

 

Video Url