Όταν λέμε για πάντα, εννοούμε για πάντα, ένα τραγούδι ποίημα