Δεν είναι το Hotel California, αλλά το One Of These Nights το τραγούδι τους που περισσότερο από κάθε άλλο μας βάζει στην ατμόσφαιρα της Καλιφόρνια.