Μαζί με τον Elton John, το πρωτότυπο ηχογραφήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1969