Με αναφορά στην Μαρία Αντουανέτα που γεννήθηκε 2 Νοεμβρίου 1755, αποκεφαλίστηκε στις 16 Οκτωβρίου 1793.