70 ετών στις 27/8/2014 το βασικό μέλος τους Tim Boggert