Κυκλοφόρησε 30 Αυγούστου, άλλαξε πολλά πράγματα στην μουσική και έκανε τον Dylan αστέρι

 

LIKE A ROLLING STONE

 

DESOLOTION ROW

 

BALLAD OF A THIN MAN

 

JUST LIKE TOM THUMP'S BLUES