Πέρασαν 47 χρόνια - Toys In The Attic - Aerosmith (1975)

Πέρασαν 46 χρόνια - Toys In The Attic - Aerosmith (1975)

Κυκλοφόρησε 8 Απριλίου 1975

WALK THIS WAY

SWEET EMOTION

TOYS IN THE ATTIC

YOU SEE ME CRYING