Μεγάλη είναι η ομοιότητα με το L'Immensita του Don Backy