Η Θεσσαλονίκη του χθες, ο Λευκός Πύργος στο πέρασμα του χρόνου