Ο πόνος και η ταλαιπωρία πάνε χέρι χέρι με την ηλικία

Ο πόνος και η ταλαιπωρία πάνε χέρι χέρι με την ηλικία.

Προσπαθήστε να μην κολλάτε σε αυτούς τους πόνους αλλά αποδεχτείτε τους ως μέρος της ζωής.