Σας έκανε να αγαπήσετε την μουσική κάποιο από τα μέλη της οικογενείας σας;

Φίλος, μέλος της οικογένειας, ή κάτι άλλο σας έδωσε το έναυσμα να ασχοληθείτε για πρώτη φορά με την μουσική;