Θεατές του βουβού κινηματογράφου , της βουβής σκέψης και της βουβωνικής πνευματικής πανώλης

Δεν είναι η οικονομική κρίση που κάνει τούς ανθρώπους να παρακολουθούν το χαζοκούτι , είναι η πνευματική κρίση που το προκαλεί .

Τώρα μια και λέμε για ηθοποιούς αυτοί δεν πάνε μόνοι τους , πάνε με τον ρόλο που παίρνουν και το γενικότερο επίπεδο , όταν οι ρόλοι και το επίπεδο τηλεόρασης και κινηματογράφου είναι στο όρια τού ανύπαρκτου δεν υπάρχει πιθανότητα για κάτι σημαντικό.

Βέβαια το κοινό πού αποθεώνει την συμπαθέστατη Καβογιάννη είναι οι ίδιοι άνθρωποι που η γνώση τους περί κινηματογραφικού θεάματος περιορίζεται στις ντόπιες παραγωγές ή καλύτερα έχει τελεσίδικα δηλητηριαστεί από αυτές , υπάρχουν κανονικοί στο βαθμό τού δυνατού άνθρωποι που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μία μέτρια ξένη παραγωγή γιατί τούς μπερδεύει η πλοκή αφού η σκέψη τους δεν συμμετέχει στην επεξεργασία αυτού πού βλέπουν και αδυνατούν να αγγιχθούν συναισθηματικά αν ο ηθοποιός δεν υστεριάζει σε αυτό που υποδύεται ότι νιώθει , είναι οι θεατές τού βουβού κινηματογράφου , τής βουβής σκέψης και τής βουβωνικής πνευματικής πανώλης καi είναι πολλοί , πολύ περισσότεροι από ότι θα έπρεπε .

Neverwill