ΘΕΜΑΤΑ

Τίτλος δανεισμένος από το γνωστό τραγούδι των Ενδελέχεια     με αφορμή μια εικόνα που δεν φεύγει ...