Οι 10 πιο διάσημοι πίνακες..

Η ψεύτικη υπόσχεση είναι η μεγαλύτερη πόρνη

Η Τέχνη είναι η 'λίπανση' της ψυχής....

The Kiss (1908-09) - Gustav Klimt

The-Kiss-1908-09-Gustav-Klimt

The Persistence of Memory (1931) - Salvador Dalí

The-Persistence-of-Memory-1931-Salvador-Dali

Girl with a Pearl Earring (c. 1665) - ohannes Vermeer

Girl-with-a-Pearl-Earring-1665-ohannes-Vermeer

Olympia (1863) - Édouard Manet

Olympia-1863-Edouard-Manet

The Birth of Venus (c. 1486) - Sandro Botticelli

The-Birth-of-Venus-c1486-Sandro-Botticelli

The Scream (1893) - Edvard Munch (moonk)

The-Scream-1893-Edvard-Munch-moonk

Guernica (1937) - Pablo Picasso

Guernica-1937-Pablo-Picasso

The Last Supper (1495-98) - Leonardo da Vinci

The-Last-Supper-1495-98-Leonardo-da-Vinci

The Starry Night (1889) - Vincent van Gogh

The-Starry-Night-1889-Vincent-van-Gogh

Mona Lisa (c. 1503-17) - Leonardo da Vinci

Mona-Lisa-1503-17-Leonardo-da-Vinci