Γιατί είναι εγκληματικό το νομοσχέδιο για τις ακτές μας

Γιατί είναι εγκληματικό το νομοσχέδιο για τις ακτές μας