"Έχει πάρα πολλές λάθος φιλοδοξίες και η ενέργειά του είναι πάρα πολύ συχνά χωρίς στόχο"

 

johnlennonreportcard

 

Από τον Σεπτέμβριο του 1956

 

Γαλλικά "An intelligent boy who could be very much better with a little concentration in class."

 

Μαθηματικά: "He is certainly on the road to failure if this goes on."

 

Φυσική: "His work always lacks effort. He is content to 'drift' instead of using his abilities."

 

Θρησκευτικά: "Attitude in class most unsatisfactory."

 

Γενικός επιθεωρητής: “He has too many wrong ambitions and his energy is too often misplaced."