Σύντομα 1,2,3 ίσως και περισσότερα Survivor στην Ελληνική τηλεόραση, προετοιμαστείτε να κάνετε αίτηση.