Πόσο χρόνο να αφιερώνουμε στην μουσική;

Πόσο χρόνο να αφιερώνουμε στην μουσική;