Δεν υπάρχει πιο κατάλληλος τόπος για να περάσει κανείς το Πάσχα του. από τις μονές του Αγίου Όρους