1 Την πολιτική εντιμότητα και τους πολιτικούς

2 Την δικαιοσύνη

3 Την έννοια του τι είναι αριστερά και τι δεξιά

4 Τις αμοιβές και τα δικαιώματα των εργαζομένων

5 Την ισότητα μεταξύ των πολιτών

6 Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια

7 Την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο

8 Τον πολιτισμό και τις τέχνες

9 Την προσέγγιση στην Ευρώπη

10 Τα επιτεύγματα μας σαν χώρα μέχρι το 2009

 

Κώστας Ζουγρής