10+1 ταινίες στη θάλασσα

Image @ Youtube

10+1 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

1.    “The Old Man and the Sea” (1958) (8/10).

Video Url

 

2.    “Life of Pi” (2012) (8/10).

Video Url

 

3.    “Lifeboat” (1944) (7,5/10).

Video Url

 

4.    “All Is Lost” (2013) (7/10). 

Video Url

 

5.    “White Squall” (1996) (6,5/10). 

Video Url

 

6.    “The Perfect Storm” (2000) (7/10).

Video Url

 

7.    “The Finest Hours” (2016) (8/10).

Video Url

 

8.    “Abandon Ship / Seven Waves Away” (1957) (7,5/10).

Video Url

  

9.    “Harpoon” (2019) (6,5/10).

Video Url

 

10.    “Dead Calm” (1989) (7/10).

Video Url

 

11.    “Captain Phillips” (2013) (8/10).

Video Url