ΜΟΥΣΙΚΗ

3 εκατομμύρια δολάρια συγκεντρώθηκαν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, αντί των αρχικά 2 που περίμεναν από τα ...