Ιούλιος 1993, το βραδινό μπάνιο έχει μια ξεχωριστή γοητεία