Όλος ο πλανήτης σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς και βέβαια η Ιταλία από τους πρώτους