Θα θέλαμε να είχαμε στην χώρα μας ένα καλλιτέχνη σαν τον Morrissey που θα είχε κάθε μέρα ευκαιρία να κάνει δηλώσεις για την κοινωνική μας ζωή