Για να έχετε μια ιδέα πως λειτουργούν τα πράγματα στην Νότια Αμερική ακόμα και στα βίντεοclip.

Bέβαια αυτοί οι 3 είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς και σε άλλα σημεία του πλανήτη